ข่าวด่วน

Test

สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ คืออะไร

>>> สลากกินแบ่ง คือ
>>> สลากกินรวบ คือ

Chatroom

test3

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ผลงานของสมาคมผู้ค้าสลากเลขท้ายที่ผ่านมา(ชิ้นที่ 2)
ผลงานของสมาคมผู้ค้าสลากเลขท้าย(ชิ้นที่ 1)

ด้วยการช่วยเหลือจากแกนนำไม่ว่าจะเป็น คุณสุนันท์ คุณเพ็ญ กำนันสุพัฒน์ คุณพัชรินทร์ คุณพงษ์บัณฑิต และพวกเราอีกหลาย ๆ ท่าน เราจึงได้นำเสนอ
รางวัล "แบบแปรผัน" ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในขณะนี้และยังได้นำเสนอ รางวัล "แบบกึ่งคงที่" ไว้อีกทางหนึ่งด้วย